Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Politică de confidențialitate

1. Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos. SEBY FOTOEVENTS SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

2. Toate informațiile furnizate de Utilizator sau colectate de către SEBY FOTOEVENTS SRL în legătură cu Serviciul sunt guvernate de Politica de Confidențialitate care poate fi accesată si consultată la https://www.sebyevents.ro/politica-de-confidentialitate și trebuie interpretată în strânsă legătură cu Termenii și Condițiile site-ului: http://www.sebyevents.ro/termeni-si-conditii

3. SEBY FOTOEVENTS SRL recomandă insistent să citiți Politica de Confidențialitate. În mod special, organizatorii ar trebui să rețină că SEBY FOTOEVENTS SRL poate utiliza informațiile pe care le primește sau colectează de la Cumpărători, în conformitate cu termenii Politicii de Confidențialitate, care pot include utilizarea de marketing sau de promovare a altor evenimente sau servicii care pot fi de interes pentru Cumpărători. Mai mult, orice informații transmise sau furnizate de către dumneavoastră Serviciului ar putea fi accesibile publicului. Utilizatorul trebuie să aibă grijă pentru protecția informațiilor private sau importante. SEBY FOTOEVENTS SRL nu va fi responsabil pentru protejarea oricăror astfel de informație și nu este responsabil pentru protecția folosirii poștei electronice sau a altor informații transferate prin Internet sau orice altă rețea folosită. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, dacă vă decideți să divulgați informații personale de identificare cu privire la Serviciu, aceste informații pot deveni publice. SEBY FOTOEVENTS SRL nu controlează și nu este responsabil pentru acțiunile Utilizatorilor Serviciului (Organizatori, Furnizori, alți non-organizatori).

4. SEBY FOTOEVENTS SRL asigură, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de Utilizator unor terți.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de catre SEBY FOTOEVENTS SRL în temeiul legii, cu bună credință, în scopuri legitime pentru realizarea și executarea Serviciului.

6. Utilizatorul declară ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, și că este în cunoștiință de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, in special de:
(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, a faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de SEBY FOTOEVENTS SRL);
(b) dreptul de intervenție asupra datelor (de a cere și obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum și notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau disproporționată față de scopul legitim care ar putea fi lezat);
(c) dreptul de opoziție (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția unor dispoziții legale contrare),
(d) dreptul de a cere SEBY FOTOEVENTS SRL să înceteze expedierea de mesaje promoționale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail sau in scris catre SEBY FOTOEVENTS SRL la adresa: Aleea Micsunelelor nr. 8, Bl. 36, sc. 1, et. J3, ap. 13, Brăila.
In situația în care Utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la site va fi automat restricționat, deoarece nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal.
(e) dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate și repararea prejudiciului încercat.

7. Scopul colectării datelor este comerț electronic, servicii de comunicații electronice, reclamă, marketingul și publicitatea: informarea despre activitatea sebyevents.ro. Pentru a beneficia de serviciile sebyevents.ro, trebuie să oferiți anumite date cu caracter personal. Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii Serviciului.

8. SEBY FOTOEVENTS SRL respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare, și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

9. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator sau de a modifica conținutul secțiunii www.sebyevents.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.