Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Termeni și condiții

Prezentul document descrie Termenii și Condițiile (“Contractul”) de furnizare și utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul platformei sebyevents.ro

Termenii și condițiile de mai jos (denumite în continuare și “Contractul”) au valoare contractuală între SEBY FOTOEVENTS SRL și utilizator.

CONTRACTUL PREZENTAT MAI JOS SE INCHEIE INTRE DVS. (UTILIZATOR PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA) SI SEBY FOTOEVENTS SRL, ȘI REGLEMENTEAZĂ MODUL ÎN CARE UTILIZAȚI SERVICIUL. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIULUI VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL EXPLICT ȘI DECLARAȚI CĂ AȚI CITT ȘI AȚI ÎNȚELELES PE DEPLIN CONȚINUTUL. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SERVICIUL ȘI SĂ PĂRĂSIȚI ACEST SITE.

În cazul în care sunteți minor cu vârsta sub 14 ani, acceptarea se face pentru dumneavoastră de către reprezentantul legal. În cazul în care sunteți minor cu vârsta între 14 și 18 ani, acceptarea Termenilor și Condițiilor se face cu acordul ocrotitorului legal.

Definiții:

În accepțiunea prezentului contract prin următorii termeni se înțelege:

Organizator: persoană fizică sau juridică care organizează evenimente (private, muzicale, culturale, artistice, sportive, conferințe, expoziții, etc.)
la care accesul se face pe bază de invitație.

Cumpărător: persoană fizică sau juridică care își exprimă intenția de a achiziționa și de a avea acces la serviciile publicate pe www.sebyevents.ro de Organizatori

Serviciu: accesul pe platorma www.sebyevents.ro și posibilitatea de achiziționare și utilizare a serviciilor comercializate prin intermediul platformei sebyevents.ro

Taxa de rezervare: reprezintă tariful perceput de SEBY FOTOEVENTS SRL de la Cumpărător în schimbul vânzării/intermedierii serviciilor disponibile
prin intermediul platformei www.sebyevents.ro

Eveniment: manifestare muzicală, culturală, sportivă, artistică, conferință, expoziție etc. deschisă publicului, organizată în scopuri de relaxare, divertisment,
agrement, culturale, științifice, la care accesul se face pe bază de bilet sau invitație.

Licență

Sub rezerva Termenilor și Condițiilor acceptate explicit prin utilizarea Serviciului și acordul dat la plasarea unei comenzi prin intermediul formularului și respectarea de către dumneavoastră a acestora, suntem de acord sa vă oferim acces la utilizarea site-ului. Accesul și utilizarea site-ului sunt gratuite dar www.sebyevents.ro vă
percepe taxe de la cumpărători și/sau vânzători pentru serviciile furnizate prin intermediul website-ului www.sebyevents.ro

Accesul dvs. la site este furnizat în conformitate cu licența gratuită, limitată, non-exclusivă, și revocabilă oferite de către SEBY FOTOEVENTS SRL

1. Părțile și obiectul contractului

1.1 Părțile:

SEBY FOTOEVENTS SRL, cu sediul social în Brăila, Aleea Micșunelelor nr. 8, Bl. 36, sc. 1, et. J3, ap 13, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului cu nr. J9/243/2021, având cod fiscal 43901419.

Utilizatorul/Cumpărător – prin Utilizator/Cumpărător se înțelege orice persoană fizică sau juridică (Organizator sau Cumpărător) care este titularul unuia sau mai multor
comenzi pe platforma www.sebyevents.ro aflată în proprietatea și administrarea SEBY FOTOEVENTS SRL.

1.2. Termenii și Condițiile

(denumite în continuare și “Contractul”) de mai jos au valoare contractuală între SEBY FOTOEVENTS SRL
(numită în continuare “SEBY FOTOEVENTS SRL “) și Utilizator.

1.3. Obiectul prezentului Contract

Îl constituie furnizarea, de către SEBY FOTOEVENTS SRL, către Utilizator, a serviciului “www.sebyevents.ro”, denumit în continuare “Serviciul”, în condițiile de mai jos.

În calitate de operator al site-ului www.sebyevents.ro, SEBY FOTOEVENTS SRL dă posibilitatea Utilizatorilor să cumpere și să beneficieze de serviciile afișate pe website-ul/platforma www.sebyevents.ro.

Pentru aceste servicii SEBY FOTOEVENTS SRL
încasează un Comision de la Furnizor și/sau o Taxă de utilizare a Serviciului de la Utilizator, fie în sumă fixă, fie calculat în funcție de aplicarea unui discount, fie negociat pentru comenzi efectuate pe platforma www.sebyevents.ro; sau mixt.

1.4. Reprezentanții legali ai Utilizatorului persoană juridică

Au obligația de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Administrator care va
fi imputernicit de către aceștia pentru a reprezenta Utilizatorul în toate operațiile derulate cu SEBY FOTOEVENTS SRL prin intermediul Serviciului.
Utilizatorul va fi considerat în mod automat și pe deplin angajat și va răspunde în întregime pentru modul de utilizare a Serviciului de către
Administrator. În continuare, toate referirile la Utilizator se vor considera ca fiind făcute și cu privire la Administrator, dacă privesc aspecte de operare și utilizare a Serviciului iar Utilizatorul este o persoană juridică.

1.5. SEBY FOTOEVENTS SRL

Va furniza Serviciul prin punerea acestuia la dispoziția Utilizatorului la adresa de internet www.sebyevents.ro

1.6. SEBY FOTOEVENTS SRL

nu va acţiona ca organizator al evenimentului ci se limitează exclusiv la prestarea Serviciului în condiţiile prezentului
Contract, iar contractele între Cumpărători și Organizatori se încheie exclusiv între aceștia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina SEBY FOTOEVENTS SRL cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul contract sau care se nasc în sarcina SEBY FOTOEVENTS SRL ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.

2. Descrierea Serviciului


2.1. Serviciul oferă Cumparatorului posibilitatea de a:

– accesa informații și statistici referitoare la cumpărăturile făcute prin intermediul Serviciului, care includ dar nu se rezumă la informații despre
Cumpărător și Organizator sau vizualizarea balanței contului.

2.2. Accesul la Serviciu

Nu este condiționat de înregistrarea prealabilă și se face prin completarea formularului de pe platforma www.sebyevents.ro sau prin trimiterea de mesaje pe paginile de social media
. Cumpărătorul înțelege și este de acord, în mod explicit, ca SEBY FOTOEVENTS SRL
poate refuza efectuarea serviciilor în situatiile în care se constată ca Utilizatorul a furnizat infomații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale.

Cumpărătorul va avea acces la Serviciu numai după acceptarea prealabilă, integrală și necondiționată, a Termenilor și Condițiilor
conținute în acest Contract și după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru înregistrarea corectă în cadrul Serviciului.
Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet și prin utilizarea unui program de navigare pe Internet.
Cerințele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a serviciului sunt un computer/device portabil care să suporte și să fie dotat cu o conexiune la Internet și cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer. Platformă www.sebyevents.ro suportă versiunile actuale și
anterioare majore ale Chrome, Firefox, Internet Explorer, și Safari. De fiecare dată când o nouă versiune este lansată, vom începe sa dezvoltăm
noua versiune și vom înceta dezvoltarea versiunii post anterioare.

Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru furnizarea, menținerea și asigurarea compatibilității cu Site-ul, a tuturor componentelor hardware, software, electrice, și a altor cerințe fizice pentru utilizarea site-ului nostru, inclusiv, dar nu se limitat la, telecomunicații și conexiuni
de acces la internet și link-uri, browsere Web sau alte echipamente, și de programe sau servicii necesare pentru a accesa și a folosi site-ul.

3. Furnizarea informațiilor personale


3.1. Prin accesarea serviciilor sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora.

SEBY FOTOEVENTS SRL nu este responsabilă pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind furnizarea datelor necesare pentru a putea livra serviciile, sau dacă intervin probleme medicale pentru persoanele delegate de noi să se ocupe de furnizarea serviciului către Utilizator. Optând pentru acceptarea Termenilor și Condițiilor, vă obligați să ne furnizați corect datele companiei și alte informații utile.

Acuratețea informațiilor

Utilizatorii oricărui dintre serviciile www.sebyevents.ro certifică faptul că toate informațiile furnizate sunt complete și corecte. www.sebyevents.ro va face toate eforturile pentru a valida informațiile de facturare pe care ni le furnizați. Cu toate acestea, dacă suntem în imposibilitatea de a face acest lucru, ne rezervăm dreptul de a anula serviciile comandate sau de a interzice utilizarea acestui site.

3.2. Drepturile și obligațiile asumate prin înregistrarea la prezentul site nu pot face obiectul transferului către alte persoane.

Dacă se constată
ca ele au fost transferate Organizatorul este de acord cu închiderea automată a contului.

4. Securitatea datelor personale


4.1. Datele furnizate de către Utilizatori

Sunt strict confidențiale. SEBY FOTOEVENTS SRL nu transmite aceste date unor terțe persoane sau companii și
se obligă să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre SEBY FOTOEVENTS SRL și Utilizator. Furnizorul unui serviciu din cadrul
unui eveniment la care un Utilizator a cumpărat servicii este considerat partener de afaceri (nu terță parte). Furnizorul va avea acces la datele de identificare ale Cumpărătorului.

4.2. Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SEBY FOTOEVENTS SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea, marketing prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poșta, telefon, realizarea de rapoarte statistice etc.
4.3. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Prezentul articol se completează cu dispozițiile Politicii de Confidențialitate.
4.4. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.
4.5. Prin folosirea Serviciului permiteți SEBY FOTOEVENTS SRL:

Să utilizeze numele, imaginea, asemănarea, interpretarea, aspectul, mișcările, și declarațiile în direct sau în orice înregistrare audio sau video, sau afișaj fotografic sau alte transmisii, expoziții, publicații sau reproduceri din sau la un eveniment (indiferent dacă sunt făcute înainte, în timpul sau după un astfel de eveniment), pentru orice scop, în orice mod, în orice
context acum cunoscut sau dezvoltate în viitor, fără o aprobare suplimentară prealabilă, și fără niciun fel de compensare, a Utilizatorului sau a oricărei persoane care acționează în numele acestuia.

5. Copyright


Întregul conținut al site-ului www.sebyevents.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SEBY FOTOEVENTS SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industriala. Folosirea fără acordul SEBY FOTOEVENTS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus și nu numai, se pedepsește conform legilor în vigoare.

6. Accesul la site 

SEBY FOTOEVENTS SRL garantează Cumparatorilor acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SEBY FOTOEVENTS SRL.
Cumpărătorul, direct sau indirect, nu trebuie să închirieze, revândă, distribuie, folosească Serviciul în alte scopuri comerciale, și nu trebuie sa permita nimănui să faca aceste lucruri.

7. Taxa de utilizare a Serviciului


O taxă non-rambursabila de utilizare a Serviciului (taxa de emitere și / sau taxa de livrare) poate fi adăugată pentru fiecare serviciu oferit sau comanda. Prin achiziționarea serviciilor, Utilizatorul este de acord să plătească aceste taxe, și înțelege că acestea nu vor fi rambursate în nici un caz. Utilizatorul este responsabil pentru orice taxe de transport asociata cu livrarea biletelor mobile (inclusiv dar fara a se limiteaza la taxa de conectre la internet, la retelele mobile sau alte taxe asociate)

8. Politica de restituire

SEBY FOTOEVENTS SRL nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în nici un fel pentru restituiri, erori în realizarea restituirilor, sau nerestituirea sumelor. SEBY FOTOEVENTS SRL nu este în măsură să ofere restituiri după ce un serviciu a fost achizitionat. Cu toate acestea, pot fi admise restituiri atunci când un eveniment este anulat.

9. Drepturi și obligatii SEBY FOTOEVENTS SRL


9.1. SEBY FOTOEVENTS SRL va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciilor, la dispozitia Utilizatorului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzator pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Utilizatorul le-a dezvaluit tertilor. De asemenea, Gatbsy Events Consulting nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor și pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.
9.2. SEBY FOTOEVENTS SRL isi rezerva dreptul de a sterge sau de a modifica orice informatie pe care Utilizatorul a introdus-o in paginile Serviciului și care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.
9.3. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de furnizare a Serviciului, Utilizatorul recunoaste explicit și expres dreptul SEBY FOTOEVENTS SRL de a prelucra, in scopul asigurarii functionarii Serviciului, informatiile personale pe care le pune la dispozitie Utilizatorul. Prin prelucrare se intelege folosirea, stocarea, afisarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informatiilor mai multor servere locale si/sau internationale.
9.4. SEBY FOTOEVENTS SRL nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale SEBY FOTOEVENTS SRL sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Organizator, conform celor descrise.
9.5. SEBY FOTOEVENTS SRL va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de catre Furnizor in condiții de maxima securitate și confidentialitate.
9.6. Orice optiune a Utilizatorului, va fi acceptata de catre SEBY FOTOEVENTS SRL doar daca sunt indeplinite condițiile de securitate ale folosirii Serviciului.
9.7. SEBY FOTOEVENTS SRL poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat și fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciului sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.
9.8. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, SEBY FOTOEVENTS SRL isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula fara preavizare accesul Cumparatorului la Serviciu.
9.9. SEBY FOTOEVENTS SRL are obligatia sa ia masuri pentru mentinerea functionala a platformei sebyevents.ro și pentru rezolvarea erorilor aparute in functionarea platformei.
10.1. Sa raspunda la orice solicitari sau probleme de natura tehnica semnalate de catre Cumparator.
10.2. Sa optimizeze platforma ori de cate ori va considera necesar acest lucru.
10.3. Sa modifice Lista de Evenimente
10.4. SEBY FOTOEVENTS SRL își rezervă dreptul de a șterge orice eveniment listat pe site-ul sebyevents.ro în orice moment, în orice circumstante, și pentru orice motiv intemeiat.

11. Drepturi și obligatii ale Cumparatorului/Utilizatorului


DREPTURI


11.1. Sa cumpere, sa primeasca și sa utilizeze serviciile puse spre vanzare de catre Organizatori
11.2. Sa vizualizeze și sa gestioneze lista serviciilor
11.3. Sa primeasca informari prin intermediul sistemului de e-mail

OBLIGAȚII


11.4. Sa respecte toate prevederile legale in vigoare, în caz contrar fiind singur răspunzător pentru actele sau faptele, acțiunile sau inacțiunile sale care rezultă din încălcarea unor prevederi legale sau sunt cauzatoare de prejudicii
11.5. Sa nu aduca prejudicii de imagine si/sau sa lezeze interesele SEBY FOTOEVENTS SRL, Utilizatorilor www.sebyevents.ro sau oricaror terti, prin orice actiuni intreprinse sau forme de comunicare folosite.
11.6. Sa raspunda singur și integral pentru continutul postat pe canalele de socializare, SEBY FOTOEVENTS SRL nefacand o evaluare a continutului postarilor Cumparatorului
11.7. Sa garanteze ca informatiile furnizate catre SEBY FOTOEVENTS SRL sunt corecte, complete și ca acestea corespund intocmai realitatii.
11.8. La primirea unei autorizații de plata pentru o comanda lansata de catre un Cumparator, www.sebyevents.ro generează un mesaj de confirmare și emiteun e-mail de confirmare catre adresa de e-mail a utilizatorului. Utilizatorul are obligatia sa accepte necondiționat serviciile care au fost confirmate de către SEBY FOTOEVENTS SRL
11.9. Prin acceptarea acestui Contract, Cumparatorul se angajeaza ca va folosi Serviciul potrivit destinatiei și functiunilor acestuia. Cumparatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.
11.10. Cumparatorul este de acord sa nu foloseasca Serviciul in nicio actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv sau in orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra institutiei, reputatiei, angajatilor, si/sau proprietatilor SEBY FOTOEVENTS SRL, sau unor terti, persoane fizice si/sau juridice.
11.11. Cumparatorul este unicul responsabil și raspunzator pentru utilizarea Serviciului și pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii serviciului, prin accesul cu nume de utilizator și parola proprii, chiar și in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Cumparator, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator și parola atribuite Cumparatorului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Organizatorului.
11.12. Cumparatorul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala și va fi valabila ultima modificare a datelor.
11.13. Cumparatorul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator și a parolei asociate și se angajeaza ca va notifica imediat SEBY FOTOEVENTS SRL daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.
11.16. Cumparatorul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi serviciul in numele sau.

12. Răspunderea

12.1. Cumparatorul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea acestui Contract, aduse SEBY FOTOEVENTS SRL din cauza intentiei, neglijentei sau imprudentei Cumparatorului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectarii obligatiilor contractuale sau a savarsirii altor fapte ilicite.
12.2. Recunoscând caracterul global al internetului, Cumparatorul este de acord să respecte toate normele locale privind comportamentul on-line și de conținut acceptabil, toate legile și reglementările (externe și interne), care se aplică în ceea ce privește transmiterea și prelucrarea datelor.12.3. SEBY FOTOEVENTS SRL nu poate fi facut raspunzator, in nici intr-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Cumparatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

13. Durata Contractului


Contractul dureaza pana la incetarea sa, intr-una din situatiile precizate mai jos.
13.1. Incetarea Contractului. Efectele incetarii Contractului
13.1.1. Oricare dintre parti are dreptul de a inceta prezentul Contract.
13.1.2. SEBY FOTOEVENTS SRL poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract in urmatoarele cazuri:
(1) Cumparatorul a cedat unui tert Serviciul sau alte informatii confidentiale furnizate de SEBY FOTOEVENTS SRL
(2) Cumparatorul foloseste Serviciul in mod abuziv, dupa cum este stipulat la art. 11.12;
(3) Cumparatorul nu isi respecta celelalte obligatii ce-i revin prin prezentul Contract.
13.1.3. Cumparatorul poate considera reziliat de drept și fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract prin anularea contului și renuntarea la utilizarea Serviciului furnizat de sebyevents.ro
Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

14. Conexiunea la alte Rețele sau Terțe Părți


Serviciul sau terte parti pot furniza, link-uri către alte site-uri sau resurse de pe Internet. Deoarece sebyevents.ro nu are nici un control asupra acestor site-uri și resurse, Cumparatorul ia la cunostinta și este de acord că sebyevents.ro nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse, și nu garanteaza și nu este responsabil sau raspunzator pentru orice continut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, recunoaste și este de acord ca sebyevents.ro nu va fi responsabil sau raspunzator pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu orice utilizarea, sau increderea in orice astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau resurse.

15. Renuntarea la garanții


Serviciul este furnizat “CA ATARE” ȘI ” AȘA CUM ESTE DISPONIBIL “. sebyevents.ro DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, explicita sau implicita. sebyevents.ro NU GARANTEAZA ca:
(i) Serviciile vor atinge cerintele Utilizatorului;
(ii) Serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigur, sau fara erori;
(iii) Calitatea, siguranța sau legalitatea oricarui continut, produse, servicii, informații sau alte materiale cumparate sau obtinute, sau evenimentele accesate, prin intermediul Serviciului sau Serviciul înșiși (sau orice parte a acestuia), va satisface așteptările Utilizatorului
(iv) orice erori ale serviciului vor fi corectate.
SEBY FOTOEVENTS SRL nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, acțiunile sau inacțiunile oricarui utilizator, Cumpărător, non – organizator, Organizator sau terț înainte, în timpul și / sau după un eveniment.
Cumparatorul recunoaste ca www.sebyevents.ro nu are control asupra și nu garantează calitatea, siguranța sau legalitatea evenimentelor publicate, identitatea sau acuratețea conținutului utilizatorilor.

16. Limitarea răspunderii


SEBY FOTOEVENTS SRL NU VA FI RESPONSABIL sub nici o formă și sub nicio teorie legala cu privire la Serviciul sau orice alt subiect al TOS pentru:
(i) orice daune directe sau indirecte, accidentale, speciale, care rezulta ca o consecinta, inclusiv dar nu se limiteaza la: pierdrea de profit, atingerea reputatiei, alte pierderi intangibile (chiar daca SEBY FOTOEVENTS SRL a fost informat in legatura cu posibilitatea producerii acestor daune)
(ii) costul procurarii de servicii inlocuitoare,
(iii) orice aspecte în afara controlului rezonabil al SEBY FOTOEVENTS SRL. Aceasta nu va avea nici o responsabilitate cu privire la orice continut apartinand Utilizatorilor Serviciului. În plus, SEBY FOTOEVENTS SRL nu este afiliat/asociat și nu are raporturi de muncă cu, orice furnizor de servicii utilizate în combinație cu Serviciul (inclusiv, dar fara a se limita la procesatori de carduri, banci, Organizatori, promoteri) și SEBY FOTOEVENTS SRL nu are nicio responsabilitate pentru, și prin prezentul este limitata orice răspundere asociată cu, actele sau omisiunile oricarui furnizor sau tert.

17. Absolvire.


Având în vedere Licenta de accesare și utilizare a Serviciului, sunteti de acord sa eliberati SEBY FOTOEVENTS SRL și afiliații săi, responsabilii, directorii, agentii, co – branderi, alți parteneri și angajații de toate pagubele ( fie directe, indirecte, incidente, subsecvente sau de altă natură), pierderile, răspunderile, costurile și cheltuielile de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, rezultate din sau in legatura cu disputele dintre dvs. și terți (inclusiv alti Furnizori, Cumparatori, și alti non- organizatori) în legătură cu Serviciul, accesul și utilizarea Serviciului, site-ul www.sebyevents.ro

18. Forța Majoră


Forta majora inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una din parti și aparut dupa acceptarea Contractului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene, defectarea cablurilor/ antenelor /altor echipamente de catre un tert etc. Forta majora și imposibilitatea de executarea a obligatiei asociata acesteia duce, dupa caz, la suspendarea sau la stingerea obligatiei.

19. Modificări

SEBY FOTOEVENTS SRL isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Contract. Folosirea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse acestui Contract.

20. Prevederi finale


19.1. Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului Contract va fi rezolvata mai intaipe cale amiabila intre parti.
19.2. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti din municipiul Constanta. Legea romana guverneaza toate raporturile juridice nascute, modificate sau stinse in temeiul prezentului contract.
19.3. Prevederile acestui contract sunt considerate ca acceptate integral și neconditionat de catre Organizator odata cu accesarea Serviciului.SEBY FOTOEVENTS SRL